simba

偶尔画画,但什么都画的墙头怪

“       真受不了你家这鬼天气,说下雨就下雨。请你喝几杯,今晚留下我吧。”

        
         发胶靓仔就该淋雨(不)

         聪明人才看得到的背景and强行米英  
      (可能会再画个英sir⑧)

评论(8)

热度(197)